ARENT

Giới thiệu về Đường dây nóng của Arent Group

Tập đoàn Arent đã thiết lập một kênh liên hệ để tư vấn và báo cáo về các hành vi vi phạm pháp luật và quy định, vi phạm quy định nội bộ, quấy rối, v.v., với mục đích phát hiện sớm và khắc phục các hành vi vi phạm pháp luật và quy định cũng như thực hiện quản lý tuân thủ theo đúng quy định.
Nếu bạn phát hiện ra một hành động vi phạm hoặc có thể vi phạm luật và quy định của một cán bộ hoặc nhân viên của Tập đoàn Arent, vui lòng liên hệ với bộ phận tư vấn và báo cáo được kênh liên lạc bên dưới.
Khi xem xét việc bảo vệ thông tin cá nhân, v.v. của người tư vấn và người tố cáo, chúng tôi sẽ không gây bất lợi cho họ.

Những người có thể sử dụng đường dây nóng
 • Cán bộ và nhân viên của Arent Group (bao gồm nhân viên hợp đồng, nhân viên bán thời gian và nhân viên tạm thời)
 • Giám đốc điều hành và nhân viên của các công ty có quan hệ kinh doanh với công ty chúng tôi
Những điểm cần lưu ý khi báo cáo
 • Phương pháp tư vấn/báo cáo có thể được sử dụng bằng lời nói, qua điện thoại, qua e-mail, qua thư, fax hoặc bằng văn bản.
 • Tư vấn và báo cáo có thể được thực hiện ẩn danh. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng trong trường hợp ẩn danh, chúng tôi sẽ không thể thông báo cho bạn về tình hình đối ứng, v.v. và việc điều tra có thể bị giới hạn.
 • Không thảo luận hoặc báo cáo thông tin sai lệch, hoặc báo cáo vu khống hay vu khống người khác (Bạn sẽ không thể nhận được tư vấn hoặc báo cáo).
Đường dây nóng tư vấn và tiếp nhận báo cáo
 • Bộ phận quản lý

  〒104-0032
  2-10-7 Hatchobori, Chuo-ku, Tokyo
  E-mail: soudan-kanri@arent3d.com

 • Koyama Furusawa & Hayase LPC

  〒450-0002
  3-21-7 Meieki, Nakamura-ku, thành phố Nagoya, tỉnh Aichi
  Điện thoại: 052-485-7188
  FAX: 052-485-7433
  Email: soudan@flo.ne.jp