ARENT

Chính sách bảo mật

Arent Co., Ltd. (sau đây gọi là "Công ty chúng tôi") thiết lập chính sách bảo mật sau đây, xây dựng hệ thống bảo vệ thông tin cá nhân và để tất cả nhân viên nhận thức rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân và nỗ lực bảo vệ thông tin đó. Chúng tôi sẽ thúc đẩy việc bảo vệ thông tin cá nhân.

1.Thu thập thông tin cá nhân
Khi thu thập thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ làm rõ mục đích sử dụng và thu thập nó một cách thích hợp.
2. Sử dụng thông tin cá nhân
Công ty sử dụng thông tin cá nhân cho các mục đích sau (bao gồm cả việc sử dụng theo từng mục đích sử dụng). Khi sử dụng thông tin cá nhân ngoài mục đích sử dụng, chúng tôi sẽ được sự đồng ý trước của người đó.
Thông tin cá nhân về đối tác kinh doanh
 • Để thực hiện và quản lý đúng theo hợp đồng
 • Để trả lời các câu hỏi từ các đối tác kinh doanh như cung cấp thông tin từ công ty chúng tôi cho các đối tác kinh doanh
 • Để tạo thông tin thống kê cho các thông tin cá nhân ở dạng không thể xác định, đưa thông tin đó trên trang web của chúng tôi hoặc cung cấp thông tin đó cho bên thứ ba,...
 • Để phân tích và xử lý thông tin cá nhân ở dạng không thể xác định và sử dụng thông tin đó trong các dịch vụ của chúng tôi
Thông tin cá nhân về những người đã hỏi về các vấn đề khác ngoài dịch vụ của chúng tôi
 • Để trả lời các câu hỏi khác nhau...
Thông tin cá nhân về những người muốn gia nhập công ty chúng tôi
 • Cung cấp thông tin về tuyển dụng và liên quan đến tuyển dụng từ công ty chúng tôi
 • Để tuyển dụng
Thông tin cá nhân về nhân viên của chúng tôi (bao gồm cả người đã nghỉ hưu)
 • Để liên lạc trong công việc, tạo danh sách nhân viên, làm thủ tục pháp lý được yêu cầu về mặt pháp luật và quản lý tuyển dụng khác
 • Để lựa chọn và phân công nhân sự
 • Để xác định và thanh toán thù lao, xử lý thuế, các thủ tục liên quan đến bảo hiểm xã hội và cung cấp các khoản trợ cấp phúc lợi
 • Để quản lý sức khỏe phù hợp
 • Để dùng cho các hoạt động PR của công ty
Về việc sử dụng cookie
Trang web này cấp cookie* cho máy tính của người dùng để hiểu trạng thái truy cập nhằm mục đích cải thiện sự thuận tiện cho người dùng. Nếu người dùng cho phép sử dụng cookie trong cài đặt trình duyệt của họ, cookie sẽ được tạo trong trình duyệt của người dùng và sẽ tự động được gửi khi trang web được truy cập lại. Trạng thái truy cập chỉ được sử dụng làm thông tin thống kê. Ngoài ra, cookie không chứa thông tin có thể nhận dạng cá nhân. Nếu bạn không cho phép cookie, bạn có thể vô hiệu hóa việc lưu trữ cookie trên máy tính của mình bằng cách cài đặt trình duyệt của bạn.

*Cookie là dữ liệu được gửi từ máy chủ của chúng tôi đến trình duyệt của người dùng và được lưu trữ trong đĩa cứng hoặc bộ nhớ của máy tính của người dùng.

Về việc thu thập thông tin từ Google Analytics
Trang web này sử dụng Google Analytics, một dịch vụ của Google Inc., để hiểu trạng thái truy cập của người dùng và cải thiện trang web này. Dữ liệu thu được dựa trên cookie của Google Analytics được Google quản lý theo chính sách bảo mật của Google. Bằng cách sử dụng trang web này, người dùng được coi là đã cho phép xử lý dữ liệu do Google và quản trị viên trang web thực hiện cho các phương pháp và mục đích trên. Vui lòng xem trang web Google Analytics để biết giải thích về các điều khoản sử dụng Google Analytics và trang web của công ty để biết giải thích về chính sách bảo mật của Google.
Điều khoản dịch vụ của Google Analytics https://www.google.com/analytics/terms/jp.html
Chính sách bảo mật của Google https://policies.google.com/privacy?hl=ja
Ngoài ra, nếu bạn muốn vô hiệu hóa việc thu thập thông tin của Google, bạn có thể làm như vậy bằng cách đặt cài đặt chọn không tham gia từ "Google Analytics Opt-out Add-on" do Google cung cấp.
"Google Analytics Opt-out Add-on" https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ja
3. Cung cấp thông tin cá nhân
Chúng tôi sẽ quản lý thông tin cá nhân đúng cách và sẽ không tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba trừ những trường hợp sau.
 • Khi dữ liệu cá nhân được cung cấp cho bên thứ ba dựa trên các luật và quy định khác ngoài Luật bảo vệ thông tin cá nhân
 • Khi cần cung cấp dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba để bảo vệ tính mạng, cơ thể hoặc tài sản của con người và khó có được sự đồng ý của người đó.
 • Khi đặc biệt cần thiết để cải thiện sức khỏe cộng đồng hoặc thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của trẻ em và khó có được sự đồng ý của cá nhân.
 • Khi cần hợp tác với cơ quan quốc gia, chính quyền địa phương hoặc người được họ ủy thác để thực hiện các công việc theo quy định của pháp luật và khi có nguy cơ gây trở ngại cho việc thực hiện công việc tương ứng bởi nhận sự đồng đồng ý của bản thân người đó.
4. Tuân thủ pháp luật và các quy định
Chúng tôi sẽ tuân thủ luật pháp và các quy định liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân, hướng dẫn quốc gia và các tiêu chuẩn khác.
5. Biện pháp kiểm soát an toàn
Để ngăn chặn truy cập trái phép vào thông tin cá nhân, rò rỉ, mất mát, hư hỏng, v.v. thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp an toàn hợp lý và quản lý chặt chẽ thông tin cá nhân. Ngoài ra, trong trường hợp không may xảy ra sự cố, chúng tôi sẽ xử lý và khắc phục sự cố một cách thích hợp, kịp thời.
6. Liên tục cải tiến hệ thống quản lý bảo vệ thông tin cá nhân
Để duy trì đúng cách việc bảo vệ thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ thiết lập một hệ thống quản lý bảo vệ thông tin cá nhân và cố gắng cải tiến nó liên tục.
7. Liên hệ
Mọi thắc mắc, khiếu nại, tư vấn, v.v. liên quan đến chính sách bảo mật và xử lý thông tin cá nhân của chúng tôi, vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau. Xin lưu ý rằng chúng tôi không thể tiếp nhận đối ứng khi quí vị đến công ty của chúng tôi. Nếu bạn muốn hỏi, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình, chúng tôi sẽ trả lời sau khi xác nhận danh tính của bạn.
104-0032
2-10-7 Hatchobori, Chuo-ku, Tokyo
Công ty TNHH Arent
03-6228-3393
pi@arent3d.com

Công ty TNHH Arent
Hiroki Kamobayashi, Chủ tịch kiêm Giám đốc đại diện
Ngày 15 tháng 9 năm 2022