ARENT

Xây dựng một nền tảng trực quan để phòng ngừa thiên tai

  • Công trình dân dụng/Vận hành
  • Công trình dân dụng/Bảo trì

Nắm bắt theo thời gian thực về tình trạng đường xá trong các thảm họa

Arent × NEXCO East Japan

Cho đến nay, rất khó để tự động chuyển đổi dữ liệu hiển thị và hiển thị dữ liệu theo thứ tự thời gian trên sơ đồ mặt bằng. Cần phải thực hiện đào tạo biện pháp đối phó với nhiều thao tác thủ công bằng hình thức miêu tả tương tự, và phải mất rất nhiều giờ, vì vậy đào tạo biện pháp đối phó bằng hình ảnh thực chưa được triển khai. Do đó, một phiên bản nguyên mẫu đã được xây dựng để hiện thực hóa bản sao kỹ thuật số để huấn luyện biện pháp đối phó bằng cách liên kết các bản đồ 3D và nhiều dữ liệu khác nhau để tái tạo các điều kiện thời tiết.

OUTLINE

CLIENT
NEXCO East Japan
Vấn đề
Rất khó để tái tạo điều kiện đường xá khi có tuyết rơi. Đào tạo biện pháp đối phó đòi hỏi nhiều thời gian
Giải quyết
Bản đồ 3D và các dữ liệu khác nhau được liên kết; Tái tạo các điều kiện thời tiết để tạo ra một bản sao kỹ thuật số để huấn luyện biện pháp đối phó.

Biểu đồ khu vực của thị trường xây dựng

WORK FLOW

Dự án

*Bao gồm cả các dự án hiện đang thực hiện.