ARENT

NEWS

Arent giành được Giải thưởng Xuất sắc tại “Chương trình Khởi nghiệp JR East: Mùa xuân 2022”

2023.5.10

sự kiện

Arent Inc. đã giành được Giải thưởng Xuất sắc tại Demo Day, một sự kiện giới thiệu có mười công ty được lựa chọn bởi “Chương trình Khởi nghiệp JR East: Mùa xuân năm 2022”, một dự án khởi nghiệp kinh doanh do Công ty Đường sắt điều hành. Đông Nhật Bản và JR East Startup Co., Ltd.

Để xem thông cáo báo chí, bấm vào liên kết dưới đây:
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000033,000063436.html