ARENT

PlantStream

  • Nhà máy/Đường ống
  • Nhà máy/Quy trình

Loại bỏ sự thiếu hiệu quả trong thiết kế nhà máy với Autonomous CAD.

Arent × Chiyoda Corporation

"PlantStream" là dự án liên doanh giữa Arent và Chiyoda Corporation, một trong những công ty xây dựng nhà máy lớn nhất Nhật Bản. Bí quyết của các nhà thiết kế giàu kinh nghiệm được thuật toán hóa kỹ lưỡng để hiện thực hóa "thiết kế độc lập" có độ chính xác cực cao bằng CAD. Một thiết kế quy mô lớn mất vài tháng có thể giảm xuống chỉ còn vài chục giây, giúp giảm đáng kể gánh nặng cho con người và môi trường, cũng như các vấn đề về thời gian và chi phí xây dựng. Đây là một cách tiếp cận tạo ra kỷ nguyên làm đảo lộn ý thức thông thường về xây dựng nhà máy.

OUTLINE

CLIENT
Chiyoda Corporation
Vấn đề
Các nhà thiết kế đã bị quá tải.
Giải quyết
Một khối lượng công việc khổng lồ được thay đổi và đảm nhiệm.
Vấn đề
Sự chậm trễ trong quá trình thiết kế làm tăng thời gian và chi phí xây dựng.
Giải quyết
Thiết kế cơ bản được hoàn thành trong vài chục giây bằng thiết kế CAD tự động.

Biểu đồ khu vực của thị trường xây dựng

WORK FLOW

1st PHASE
Kết hợp nhiều kiến thức khác nhau trong thiết kế công trường dưới dạng logic để phát triển một hệ thống tìm kiếm lộ trình tự động thực tế hoạt động ở tốc độ cao.
2nd PHASE
Bổ sung logic thiết kế để tìm lộ trình tự động, đẩy mạnh tốc độ cực cao, xây dựng phương pháp thiết kế tự động tham số tùy biến cao.
3rd PHASE
Nâng cấp sản phẩm của tất cả các chức năng bao gồm UI/UX và phát triển các chức năng dịch dữ liệu cho CAD downstream.

MOVIE

SPECIAL INTERVIEW

Cuộc cách mạng về xây dựng nhà máy,
chiến đấu trên một "cùng một chiếc thuyền".

Công ty TNHH Arent
Giám đốc đại diện (Chủ tịch) : Kamobayashi Hiroki

Công ty TNHH Plant Stream
Giám đốc đại diện (Chủ tịch) : Narue Seitaro

Dự án

*Bao gồm cả các dự án hiện đang thực hiện.